Bakır İthalatı


Bakır, insanların eski çağlardan bu yana çeşitli amaçlarla kullandığı ve günümüzde de sanayinin temel ham maddeleri arasında yer alan önemli metallerden biridir. Endüstride bakırın önemli rol oynamasının ve çeşitli alanlarda kullanılabilmesinin nedeni, çok değişik özelliklere sahip olmasıdır. Bakırın önemli özellikleri arasında yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, aşınmaya karşı direnci, tel çekilebilme ve dövülebilme özelliği, paslanmaz özelliğine sahip oluşu sayılabilir. Kullandığı alanlar : Pirinç, Şerit, Bakır Tel, Kabl, Levha, Bronz, Zamak, Para pulu, v.s.

Saf bakır geri dönüşüm bakır ithalatı yapmaktadır.